Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε; 6936 954540
Μονώσεις

Μονώσεις

Η μόνωση σε ένα κτήριο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για αρκετούς λόγους. Ο σημαντικότερος είναι ότι προστατεύει το οίκημα το χειμώνα από τις θερμικές απώλειες και την υγρασία και το καλοκαίρι εμποδίζει τη θερμότητα του περιβάλλοντος να εισχωρήσει στον εσωτερικό χώρο. Με άλλα λόγια, βελτιώνει την ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι και εξοικονομεί ενέργεια.

Είδη Μόνωσης

Επιλέξτε μια από τις υποκατηγορίες για να ενημερωθείτε για το είδος της μόνωσης που σας ενδιαφέρει.

Θερμομόνωση

Οι θερμικές απώλειες προκαλούνται σε ένα κτίριο από τη μετάδοση της θερμότητας του αέρα ενός εσωτερικού χώρου προς την ατμόσφαιρα ή προς ψυχρότερους γειτονικούς χώρους ή/και αντίστροφα.

Είναι γνωστό ότι, ανάμεσα σε δύο σώματα με διαφορετικές θερμοκρασίες, προκαλείται μία συνεχής ροή θερμότητας από το θερμότερο προς το ψυχρότερο, κάτι που συμβαίνει το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, αλλά και το καλοκαίρι, από τον εξωτερικό θερμό αέρα προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου.

Αυτή η ροή θερμότητας είναι αδύνατο να εμποδιστεί τελείως και μπορεί, μόνο, να περιοριστεί ως προς την ένταση και τη διάρκειά της. Αυτό γίνεται κατορθωτό με την θερμομόνωση του κτιρίου κτιρίου η οποία επιβραδύνει την ταχύτητα ανταλλαγής θερμότητας μέσα από τις επιφάνειες (τοίχους, στέγες, πατώματα, κουφώματα) που χωρίζουν περιοχές ή χώρους διαφορετικής θερμοκρασίας.

Πηγή: www.renovat.gr

Ανεστραμένη Στέγη

Αν ήθελε κανείς να ορίσει τι είναι συμβατική και τι ανεστραμμένη στέγη με έναν τέτοιο ορισμό που να καταδεικνύει την ουσία της διαφοράς τους (άρα την λειτουργική τους διαφορά) τότε δεν θα έλεγε παρά το εξής: Στην συμβατική στέγη στεγανοποιούμε την θερμομόνωση, ενώ στην ανεστραμμένη θερμομονώνουμε την στεγανοποίηση.

Με πιο απλά λόγια: στην πρώτη τοποθετούμε την στεγανοποίηση πάνω από την θερμομόνωση, στην δεύτερη κάνουμε το αντίθετο. Ενώ λοιπόν η στεγανοποίηση -για να μην υπόκειται σε φθορά- έχει ανάγκη να έχει πάνω της θερμομόνωση, η ίδια η θερμομόνωση για να ανταπεξέλθει στο αίτημα αυτό, πρέπει να μην έχει ανάγκη την στεγανοποίηση.

Για να τοποθετηθεί αυτή πάνω από την στεγανοποίηση και να την προστατεύει πρέπει η ίδια να είναι ανεπηρρέαστη από την βροχή και τους εξερχόμενους υδρατμούς. Η ανεστραμμένη λοιπόν στέγη θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνον αν εφευρεθεί θερμομονωτικό υλικό που δεν θα επηρεαζόταν από την παρουσία του νερού σε οποιαδήποτε μορφή.

Αυτό, το σύγχρονης τεχνολογίας υλικό, είναι η εξηλασμένη πολυστυρόλη κλειστών κυψελών. Το σημαντικότερο δε των πλεονεκτημάτων του υλικού αυτού και κατ' επέκταση της ανεστραμμένης στέγης είναι το γεγονός ότι η στεγανοποίηση κάτω από την θερμομόνωση πλέον "ζει" σε ένα ήρεμο περιβάλλον όπου η ζωή της μπορεί να επιμηκυνθεί και να ταυτιστεί με την ζωή του κτιρίου. Αυτό, για κτίρια με συμβατική στέγη ήταν ανέφικτο.

Πηγή: www.renovat.gr

Στεγανοποίηση Δεξαμενών

Επισκευή Ταρατσών

Η επισκευή εφαρμόζεται πάντα αφού διαμορφωθούν οι ρύσεις (1-2%). Μπορούμε να επιλέξουμε, ανάλογα με τα συνεργεία που διατίθενται, πολλούς τρόπους επισκευής. Άλλα απαιτούν κάποια εξειδίκευση και αλλά είναι μιά απλή επάλειψη που μπορεί να εφαρμόσει οποιοσδήποτε.

Μπορούμε να επιλέξουμε έναν απο τους παρακάτω τρόπους επισκευής :

  1. Αυτοκόλλητη μεμβράνη, που αποτελούνται από δύο επάλληλες, μη ρηγματούμενες συνθετικές μεμβράνες (PA) στο άνω μέρος και στην κάτω ράχη από μία στρώση συνθετικού latex η οποία πολυμερίζεται και μετατρέπεται σε ελαστική κολλητική μεμβράνη μόλις αφαιρεθεί το χαρτί. Η δεύτερη αυτή στρώση είναι ελαστική, συγκολλητική, στεγανοποιητική και αυτοεπουλώμενη. Έτσι στην αυτοκόλλητη μεμβράνη ενσωματώνονται τα πλεονεκτήματα τόσο των μεμβρανών (ανθεκτική χημική σύσταση έναντι των ασφαλιστικών υλικών, σε διπλή μάλιστα επίστρωση) όσο και του ασφαλτόπανου (ικανοποιητικό πάχος, ενσωμάτωση στο υπόβαθρο) αλλά και των επαλειφομένων υλικών (μη εξειδικευμένο συνεργείο, απουσία ειδικών εργαλείων κοπής φλογίστρων η κόλλας). Η αυτοκόλλητη μεμβράνη μπορεί να εφαρμοστεί από μη εξειδικευμένα συνεργεία με μεγάλη απόδοση, χωρίς κίνδυνο αστοχιών αφού οι ραφές και η συγκόλληση αντικαθίστανται από την αυτοκόλλητη αυτοεπικάλυψη.
  2. Εναλλακτικά αντί των μεμβρανών, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πλαστομερικό ή ελαστομερικό ασφαλτόπανο, με σχιστολιθική ψηφίδα.
  3. Μεμβράνη PVC.
  4. Επαλειφόμενο ελαστομερές καουτσούκ το οποίο δίνει με την πήξη του μια στεγανοποιητική μεμβράνη υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ελαστικότητα.

Πηγή: www.renovat.gr

Αποκατάσταση Οπλισμού

Κατά την πήξη του τσιμέντου παράγεται ως γνωστόν υδροξείδιο του ασβεστίου-Ca(OH)2. Το υδροξείδιο του ασβεστίου αυτό πλεονάζει στο σκυρόδεμα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι το 25% περίπου του βάρους του τσιμέντου, υπάρχει μετά την κρυστάλλωση υπό μορφή υδροξειδίου του ασβεστίου.

Αποτέλεσμα του πλεονάσματος αυτού είναι το υψηλό αλκαλικό pH του μπετόν (περίπου 12,5). Όσο ο οπλισμός βρίσκεται μέσα στο αλκαλικό αυτό περιβάλλον είναι προστατευμένος από οξείδωση. Αντιδράσεις όμως με διεισδύουσες όξινες ουσίες μειώνουν διαρκώς το pH.

Την μέγιστη σημασία έχει εδώ η επίδραση του CO2. Αυτό αφομοιώνεται τριχοειδώς από την επιφάνεια του μπετόν, διαλυμένο στο νερό της βροχής, συχνά μαζί και με SO2 (σε βιομηχανικές και μολυσμένες περιοχές). Το αποτέλεσμα της απορρόφησης του CO2 είναι η βαθμιαία εξουδετέρωση της αλκαλικότητας:

CA(OH)2+H2O+CO2--->CACO3+2H2O.

Το δημιουργημένο ανθρακικό ασβέστιο δίνει και το όνομα της ενανθράκωσης στο φαινόμενο αυτό.

Η ενανθράκωση επιταχύνεται δραστικά από πόρους, φωλιές, κακοτεχνίες, ανομοιογενή κακή δόνηση κ.λ.π. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ενανθράκωση μένει απαρατήρητη για πολλά χρόνια. Μόνον όταν οξειδωθεί ο οπλισμός παρατηρούνται, αρχικά τριχοειδείς ρωγμές λόγω της αύξησης του όγκου του. Ένα βίαιο φαινόμενο (σεισμός, κρούση, κ.λ.π.) αποκαλύπτει πολλές φορές, λόγω αποκολλήσεων, την κατάσταση οξείδωσης.

Πηγή: www.renovat.gr

Φωτογραφικό υλικό

Επισκευή ταρατσών
Επισκευή ταρατσών
Θερμομόνωση
Θερμομόνωση
Αποκατάσταση οπλισμού
Αποκατάσταση οπλισμού
Vivechrom - Οικολογικά χρώματα
VECHRO colors - Οικολογικά χρώματα
Χρειάζεστε κάποιον ειδικό;

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να δούμε μαζί πως μπορούμε να ανανεώσουμε το δικό σας χώρο.

επικοινωνήστε μαζί μας
επιστροφή στην κορυφή